O djelatnicima Eco-Maata

Djelatnici Eco-Maata prošli su osposobljavanje za rad sa strojevima i priborom za čišćenje, kao i upoznavanje sa sredstvima koja svakodnevno koriste.
Djelatnici firme „ECO-MAAT“ organizirani su i opremljeni po europskim standardima, a kvalitetom izvršene usluge zadovoljavaju najstrože kriterije higijene u svakom segmentu.

Kontaktirajte nas